szkoła nauki jazdy Oława

Centrum Informacji


1W jaki sposób mogę zapisać się na kurs prawa jazdy?

Na kurs prawa jazdy można zapisać się:

  • telefonicznie, dzwoniąc pod numer 608 574 041 lub 781 788 770
  • przez Internet, korzystając z formularza zgłoszeniowego
  • osobiście w biurze w Jelczu-Laskowicach (szczegóły na stronie "Kontakt")

Podczas zapisywania się na kurs, nie wymagamy posiadania dokumentu PKK. Pomożemy Ci załatwić wszystkie formalności już podczas pierwszego spotkania organizacyjnego!

2Co to jest PKK?

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczny dokument zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu prawa jazdy. Dzięki PKK dotychczasowy papierowy obieg dokumentów, został zastąpiony obiegiem elektronicznym.

Aby zdobyć numer PKK, należy udać się do Wydziału Komunikacji odpowiedniego do miejsca zamieszkania, gdzie należy złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o prawo jazdy
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
  • kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm (pozycja frontalna)
  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

oraz:

  • pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekunów (dotyczy osób, które nie ukończyły 18 lat. Dodatkowo w takim wypadku wniosek o wydanie PKK musi zostać złożony w obecności rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów)
  • kserokopię prawa jazdy (dotyczy osób posiadających prawo jazdy)
  • kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu/potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni (dotyczy cudzoziemców)

Po złożeniu tych dokumentów, w przeciągu 2 dni roboczych (lub zwykle tego samego dnia) zostaje wygenerowany i przekazany kandydatowi na kierowcę indywidualny nr PKK, niezbędny do zapisania się na kurs w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz na egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

3Ile muszę mieć lat, aby rozpocząć kurs prawa jazdy?

Wymagany wiek zależy od kategorii prawa jazdy. Najwcześniej można starać się o prawo jazdy kategorii AM – już w wieku 13 lat i 9 miesięcy (przy czym egzamin państwowy można zdawać dopiero po skończeniu 14 lat). Jeśli chodzi o kategorię B, istnieje możliwość rozpoczęcia kursu już 3 miesiące przed skończeniem 18 lat, czyli w wieku 17 lat i 9 miesięcy (przy czym egzamin państwowy można zdawać dopiero po skończeniu 18 lat). Informacje na temat wymaganego wieku dla pozostałych kategorii, znajdziecie na stronie "Oferta"

4W jaki sposób mogę dokonać płatności?

Płatności można dokonać osobiście w biurze w Jelczu-Laskowicach, a także elektronicznie, poprzez wpłatę na konto bankowe. Dane do przelewu znajdują się w zakładce "Kontakt"

5Czy można płacić na raty?

Tak, w naszej szkole istnieje możliwość dokonywania płatności w nieoprocentowanych ratach. W takim wypadku, pierwszą wpłatę pobieramy w dniu rozpoczęcia zajęć i wynosi ona 300zł. Kolejna rata pobierana jest po zakończonych zajęciach teoretycznych, a następne proporcjonalnie do wyjeżdżanych godzin praktycznych. Ostatnia rata powinna zostać opłacona przed zakończeniem 80% zajęć praktycznych.

6Ile kosztuje egzamin wewnętrzny?

W naszym OSK nie pobieramy opłat za żaden egzamin wewnętrzny, ani teoretyczny, ani praktyczny, zarówno za pierwszym, jak i kolejnym podejściem.

7Jak często i w jakich godzinach odbywają się jazdy?

Jazdy odbywają się średnio 2-3 razy w tygodniu, w zależności od dyspozycyjności kursanta i instruktora.

Godziny jazd zawsze ustalane są indywidualnie. W naszej szkole jeździmy 7 dni w tygodniu w godzinach 6-22.

8Co, jeśli instruktor mi nie podpasuje?

Jednym z naszych podstawowych założeń jest zapewnienie komfortowej atmosfery podczas szkolenia. Z tego względu, jeżeli podczas kursu stwierdzisz, że wolałbyś kontunuować jazdy z innym istruktorem, możesz to zrobić bez żadnych konsekwencji, zgłasząjąc wcześniej w biurze taką potrzebę.

9Kiedy zdaje się egzamin wewnętrzny?

Egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny odbywa się po zakończonym szkoleniu teoretycznym i praktycznym.

10Co mi daje to, że szkoła jest poza Wrocławiem?

Istnieje przekonanie, że usytuowanie OSK poza Wrocławiem wiąże się ze "stratą czasu" na dojazd. Nic bardziej mylnego, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że mamy na celu nie tylko przygotowanie do egzaminu, ale również nauczenie jak najbardziej wszechstronnego korzystania z dróg publicznych. Dojeżdżając do Wrocławia ze swojego miejsca zamieszkania, kursant zdobywa umiejętność jazdy poza granicami miasta, spotyka wiele nowych sytuacji drogowych, a także zdecydowanie pewniej czuje się za kierownicą w pierwszym okresie samodzielnego prowadzenia auta, po otrzymaniu prawa jazdy.

11Nie jestem zadowolony ze szkoły w której uczęszczam na kurs. Czy mogę przerwać szkolenie w tej szkole i dokończyć je w OSK Kar-Klub?

Tak, w każdej chwili można przerwać szkolenie i przenieść się do innego ośrodka. Zajęcia można kontynuować po dostarczeniu numeru PKK oraz karty zajęć z poprzedniej szkoły.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress